Nadzór budowlany

Nadzór budowlany

Nasza Firma jest zespołem doświadczonych specjalistów budowlanych – nasz zespół to zarówno doświadczony kierownik budowy, inspektor nadzoru jak i przeszkolona grupa osób, w dziedzinie budownictwa pasywnego. Obsługujemy Inwestora pełniąc wielobranżowy nadzór inwestorski. Posiadamy wieloletni staż w branży i stosowne uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania, nadzorowania robót budowlanych w specjalnościach: konstrukcyjno – budowlanej, drogowej, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych. Posiadamy również uprawnienia do nadzorowania i kierowania przy obiektach zabytkowych